Bo piękno na to jest, by zachwycało...
C. K. Norwid